دانلود پاورپوینت مبانی آموزش و پرورش جهت رشته مدیریت در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ژان ژاک روسو: به کارایی روش علمی معتقد بود اما زمان را برای تحقق تعلیم و تربیت علمی مناسب نمی دید، به نظر او تعلیم و تربیت نوعی مخاطره است ما باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم بقیه علل خارجی به ما مربوط نیست. کانت: تعلیم و تربیت هنری است که فقط با جمع شدن نتیجه ی تجربه ی چند نسل کامل می شود در واقع تعلیم و تربیت جنبه ی علمی ندارد، جنبه ی هنری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
پداگوژی یا علم تربیت                                                  
نظریه های مخالف تعلیم و تربیت طبیعی    
مبانی مختلف تعلیم و تربیت 
مبانی علمی تربیت
رابطه ی علم تربیت با زیست شناسی 
نظریه ی تربیت طبیعی
معنا ی طبیعت
طبیعت در یک موجود خاص           
فطرت و طبیعت
تاریخچه ی پیدایش وتحول فکر تربیت طبیعی
معانی مختلف تربیت طبیعی
نقد نظریه ی تربیت طبیعی
نارسایی های تعلیم و تربیت طبیعی
تربیت و نسل های اجتماعی