دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت در قالب 13 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


برای ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع انسانی از حلقه های بازخور استفاده می شود و با مقایسه (عملکرد واقعی سیستم) و (برنامه های از قبل تدوین شده) امکان اعمال اصلاحات ضروری در آن فراهم می آید. برای اینکه سازمان بتواند به اقدامات اصلاحی فوری مبادرت کند باید از خرده سیستم ارزیابی و سنجش برنامه استفاده کند تا به سرعت بتواند نارسایی های موجود در برنامه (تامین نیروی انسانی) را تشخیص دهد و به نحو اثربخش تری انجام وظیفه کند.

 

 

 

فهرست مطالب
نقشه ذهنی تحقیق
1-1مراحل عمده فراگرد مدیریت منابع انسانی
فراگرد مدیریت منابع انسانی کارکنان جدید
چهار راهبرد قابل تصور است
مهارت های مورد نیلز یک مدیر عبارتند از
مهارت انسانی 
وضعیت محیط قانونی و مقررات دولتی
عواملی که باید بررسی شوند
ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع انسانی