دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی تربیت مدرس طراحان سوال، ممیزان و آزمونگران جهت رشته علوم اجتماعی در 44 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


هدف هاي حوزه شناختي به جريان هائي که با فعاليت هاي ذهني و فکري آدمي سرو کار دارند مربوط مي شوند و درشش سطح طبقه بندي شده اند: دانش ،2-فهميدن ،3-کاربستن(اجرا کردن و استفاده از يک روش در يک موقعيت خاص) ،4-تحليل ، 5- ترکيب ، 6- ارزشيابي اين شش سطح به طور سلسله مراتبي از عيني وساده به انتزاعي وپيچيده مرتب شده اند.آزمون هاي مورد نياز جهت سنجش هدف هاي حوزه شناختي غالبا به صورت کتبي تهيه واجرا مي شوند.این آزمون ها از آزمون شونده مي خواهند تا به انجام نوعي رفتار اقدام كند نه اينكه صرفاً سوالهــايي را جواب دهد . آزمونهاي عملكردي با فرآيند يا شيوة اجراء ،  فرآورده ، و يا تركيبي از اين دو سر و كار دارند. ماهيت عملكرد مورد سنجش مشخص مي سازد كه تاكيد بر چه قسمتي بايد باشد .

 

 

 


فهرست مطالب:
مشخصه های بارز دستورالعمل نحوه تفکیک ارزشیابی از حوزه آموزش
طبقه بندی هدف های آموزشی
حوزه روانی-حرکتی(مهارتی)
عناصر اصلي مهارت
جدول روشهاي سنجش مهارت
ابزارهای ارزشیابی دانش فنی
آزمون هاي عيني
آزمونهاي عملكردي
ابزار ارزشیابی توانائی عملی
ويژگيهاي آزمونهاي عملكردي
چهار نوع مهم آزمونهاي عملكردي
آزمونهاي كتبي عملكردي
مشخص کردن بازده عملکرد مورد نظر
ابزار ارزشیابی اخلاق کاری
توصیه هائی برای آزمونگران عملی
عناصر اصلي مهارت
قبل از آزمون
درحین اجرای آزمون
پس از آزمون
آزمون صحيح
به هنگام آزمون به چه مواردي بايد توجه نمائيد؟
نحوه ارزشيابي
مشخصه هاي ارزشيابي
خطا در قضاوت
نظام ارزشيابی مهارت کارآموزان و نيروی کار
ارزشيابي تكويني