دانلود پاورپوینت استاندارد های پرستاری جهت رشته علوم پزشکی در 52 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


توافقهای که جهت سنجش فعالیتها بکار میروند  و موجب تعیین انتظارات  برای مراقبتهای پرستاری موثر و ایمن می شوند. در این رابطه بیمار منفعل است و پزشک یاپرستار نقش خدا را بازی می کنند،هر گونه تصمیم گیری مخصوصا“ تصمیمات اخلاقی  در انحصار پزشک یا پرستار است در این مدل ارزشهای بیمار نادیده گرفته می شوندذ از اینرو  غیر اخلاقی است. ارائه دهنده مراقبت  دانشمند محسوب می گردد(کلیه اطلاعات  و  واقعیتها در اختیار بیمار قرار می گیرد و به ارزشها و عواطف بیمار و حتی مراقبت کننده  توجه نمی شود . بیمار به عنوان همکار در کنار مراقبت کننده قرار می گیرد. این مدل  نشانگر احترام به فردو مبتنی بر رابطه  اشتراکی و بر اساس احترام  به ارزشهای بیمار و ومراقبت کننده است.این مدل  بیشترین نزدیکی را به مفهوم مراقبت دارد

 

 

 


فهرست مطالب:
استانداردها
موارد شايع شكايت از پرستاران
پاسخ گویی
کسب صلاحیت مداوم
اخلاق حرفه ای
مبنای برای اخلاق
اصول مراقبت(میلتون مه یراف)
اجزای مراقبت از دیدگاه سایمون
مدلهای رابطه پرستار -بیمار
مدل کشیش گونه
مدل مهندسی
مدل قراردادی
مدل دانشکده ای
اصول اخلاق پزشکی با اصول اخلاق پرستاری  انطباق کامل ندارد
تاریخچه
اخلاق زیستی
اخلاق كاربردي
اخلاق پزشکی
معيارهاي احترام به خود مختاري بيمار
ارائه اقدامات مفيد و جلوگيري از آسيب و صدمه
حقوق پرستاران
نیازهای اخلاقی پرستار
دستور عدم احيا DNR
مرگ مغزي
برایند حاصل از حق برخورداری از  سلامتی
حفظ حریم خصوصی و حفظ پوشیدگی بیمار
احترام به اعتقادات و باورهای بیمار