دانلود پاورپوینت شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت رشته پزشکی در 70 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند. ) در راستاي عملياتي شدن هر چه سريع‌تر مفاد منشور، دانشگاههاي علوم پزشکي و کليه مراجع ذيربط، نظرات خود را در خصوص موانع و راهكارهاي اجرايي شدن هر حق حداکثر تا پايان آذر ماه تنظيم و براي شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايند .) شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از جمع بندي نظرات به دست آمده با تشكيل كارگروه مشورتي مناسب دستور العمل اجرايي منشور حقوق بيمار را تا پايان سال جاري تنظيم نمايد.

 

 

 


فهرست مطالب:
نگاهي به گذشته،‌ حال و آينده شوراي سياست گذاري
دو مصوبه اخير شورا
کاربست شواهد
عملکرد دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي از سال 1384 تا کنون
سابقه موضوعات مطرح شده در شوراي سياستگذاري
سابقه عملکرد شوراي هماهنگي تحقيقات کاربردي
سياستهاي ابلاغ شده تا کنون
نمونه اي از برون سپاري تدوين سياست ها به دانشگاه ها
موضوعات ارجاع شده به دانشگاهها
ارتباط مفهومي برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي دستيابي به چشم انداز سال 1404 ج.ا.يران
فازهاي اجرايي تدوين برنامه پنجم در بخش سلامت
چارچوب گزارش کميته تخصصي
مشارکت دانشگاه هاي علوم پزشکي در فرآيند تدوين برنامه توسعه سلامت
جمع بندي
سياست هاي کلي مصوب مقام معظم رهبري با ارتباط مستقيم به سلامت
سه جزء اصلي نظام سياست گذاري سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
مسئوليت هاي شوراي سياست گذاري
انتظارات از دانشگاه هاي علوم پزشکي در فرآيند يک پارچه سازي سياست گذاري و برنامه توسعه سلامت
روند تدوين پيش‌نويس منشور حقوق بيمار (1388-1385)
مراحل تدوين
مرور جامع منابع موجود
مطالعه توصيفي ـ تحليلي مقطعي
وضعيت حقوق بررسي شده به لحاظ اختلاف ضرورت و رعايت هر حق
نمايندگان انجمن‌هاي حمايت از بيماران (بيماران رواني مزمن، تالاسمي، هموفيلي)
نمايندگان سازمان نظام پزشكي
پرستاران منتخب
پزشكان منتخب
حقوقدانان منتخب
كارشناسان اخلاق پزشكي
نماينده بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح