دانلود پاورپوینت معرفی برنامه درسی ملی جهت رشته علوم آموزشی در 79 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


برنامه‌ درسي ملي سندي است كه نقشه‌ كلان برنامه‌ درسي و چارچوب نظام برنامه‌ريزي درسي كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين و تبيين مي‌نمايد.انسان موجودي صاحب اختيار در تعيين سرنوشت خويش است كه مي‌تواند مستقل از عواملي چون محيط و وراثت، هويت خويش را رقم بزند. انسان مجبور در اختيار و مختار در عمل است و بر اساس انتخاب خويش مي‌تواند هويت خويش را تعريف كند؛انسان  موجودي است كه استعدادهاي متنوع و قابل رشد و تعالي مداوم دارد؛انسان موجودي اجتماعي، تأثيرپذير از جامعه و تأثيرگذار بر آن است.هويت انسان، برايند نوع ارتباط او با خويشتن، خدا، خلق و خلقت است

 

 

 


فهرست مطالب:
اهداف دوره تامين مدرس معلمان
تعريف برنامه درسي ملي
اهداف توليد برنامه درسي ملي
اصول حاكم بر فرايند توليد برنامه‌ درسي ملي
چشم‌انداز
مباني هستي‌ شناختي
مباني معرفت شناسي
مباني ارزش شناختي
مباني دين شناختي
مباني روان شناختي
مباني جامعه شناختي
رويكرد برنامه‌ درسي ملي
اصول حاكم بر برنامه‌‌هاي درسي و تربيتي
الگوی هدف گذاری و اهداف كلي
زمان تربيت
زمان رسمي كلاسي
زمان رسمي غير كلاسي
اجراي زمان تربيت
نمونه فعاليت‌ها
اصول انتخاب و سازمان‌دهي محتواي آموزشي و پرورشي
تعريف يادگيري‌هاي مشترك
نكات كليدي تعريف
صلاحيت‌ها و يادگيري‌هاي مشترك
حوزه‌هاي يادگيري
عناوين حوزه‌هاي يادگيري
حوزه‌ يادگيري تفكر و حكمت
حوزه‌ يادگيري كار و فن‌آوري
حوزه يادگيري آداب و مهارت‌هاي زندگي
راهبردهاي ياددهي - يادگيري
پيش‌فرض‌هاي راهبردهاي ياددهي‌يادگيري
تلقي نسبت به معلم و مربي
تلقي نسبت به محيط يادگيري
تلقي نسبت به متربي
تلقي از مدير مدرسه
اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي ياددهي – يادگيري