دانلود پاورپوینت مراحل اجرای تحقیق جهت رشته علوم پایه در 31 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


از نظرات كلي كاركنان با تجربه، افراد صاحب نظر، كارشناسان، مشاوران، ‌مديران يا سرپرستان و يا حتي نمايندگان مردم براي تعيين درجه اولويت هر مسأله استفاده كرد و از مجموع نظرات، نتيجه‌گيري نمود.فوريت دارد و لازم است درمدت كوتاه رسيدگي شود. ( بنزن، سوانح و حوادث وآزبست و ...) فوريت ندارد ولی بايستي در دراز مدت رسيدگي شود.( تغيير در رفتارهاي بهداشتي، عوارض اسکلتی-عضلانی، استفاده وسایل حفاظت فردی و …)از ديد مردم (ملاحظات اخلاقي مخصوصاً در مطالعات تجربي) از ديد مسئولين اجازه كار و بودجه و ...

 

 

 


فهرست مطالب:
تهيه و تدوين طرح تحقيقاتي
انجام مشاهدات و جمع آوري
داده ها
توصيف و آناليز داده ها
مراحل تهيه يك طرح تحقيقاتى  
آغاز تحقيق
منابعي كه مي توان اولويت پژوهش را پيدا كرد
ضوابط يك موضوع پژوهش خوب
انواع اولويت بندي مسائل
روش غيرساختاري
ملاك هاى انتخاب  يك موضوع تحقيقاتى مفيد و كارآمد به روش ساختاري
ارتباط مستقيم يعني ارتباط مستقيم با وظايفب باشد
روش ساختاري:  اهميت زماني
توانايي حل مشكل(قابلیت اجرا)
روش ساختاري: مقبوليت
مقبوليت در جامعه
روش ساختاري: باصرفه بودن (هزينه- فايده)
امتياز دهي معيارها
کارگروهی : معیارهای انتخاب طرح تحقیقاتی   
عنوان پژوهش
ويژگيهاي عنوان
مطالعه ملي در سال  2004
مطالعه د ر سال  2004 بررسی میزان شیوع اختلال ترومای تجمعی در دانش آموزان آماتور ایرانی در دو ساز سه تار ودف
Yeung E و همکاران در سال 1999