دانلود پاورپوینت قانون کار جهت رشته علوم اجتماعی در 134 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


کليه کـــارفرمايان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات توليدی ،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعيت ازاين قانون می باشند.کـــارگر از لحاظ اين قـــانون کسی است که به هر عنوان در مقــــــابل دريافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و ساير مزايابه در خواست کار فرما کار می کند . کارفرمــــــــا شخصی است حقيقی يا حقوقی که کارگر به درخواست و به  حساب او در مقابل دريافت حق السعی کار می کند . مديران  و مسئولان و بطور عموم کليه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب می شوند و کار فرما مسئول کليه تعهداتی است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گيرند .در صورتی که نماينده کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدی بنمايد و کارفرما آن را نپذيرد در مقابل کارفرما ضامن است .

 

 

 


فهرست مطالب:
فصل اول- تعاریف کلی واصول
فصل دوم - قرارداد کار
مبحث دوم – تعلیق قرارداد کار
مبحث سوم-خاتمه قرارداد کار
مبحث چهارم-جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
فصل سوم-شرایط کار
مبحث چهارم - شرایط کار زنان
مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان
فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار مبحث اول : کلیات
فصل پنجم – آموزش و اشتغال
مبحث دوم - اشتغال
مبحث سوم – اشتغال اتباع بیگانه
فصل ششم – تشکل های کارگری وکار فرمائی
فصل هفتم- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار
فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران
فصل نهم – مراجع حل اختلاف
فصل دهم – شورای عالی کار
فصل یازدهم – جرائم ومجازاتها
فصل دوازدهم – مقررات متفرقه