دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها جهت رشته کامپیوتر در 249 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


در اين فصل ابتدا کلياتي در باره سيستم مي آيد و ضمن ارائه تعريف جامعي از سيستم به بررسي عناصر متشکله آن پرداخته ميشود. سپس به بعضي از انواع طبقه بندي هاي سيستمي اشاره ميگردد و ويژگيهاي سيستمهاي باز مطرح مي شود. در پايان فصل ضمن توضيح درباره نظريه عمومي سيستمها و نگرش سيستمي, نحوه عملکرد فردي که طرز تفکر و نحوه نگرش خود را بر سيستم نگري استوار مي سازد, توضيح داده مي شود.
سيستم مجموعه اي است از اجزاي به هم وابسته که به علت وابستگي حاکم بر اجزاي خود کليت جديدي را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصي پيروي مي نمايد و در جهت تحقق هدف معيني که دليل وجودي آن است فعاليت مي کند.

 

 

 


فهرست مطالب:
سيستم و نگرش سيستمي
سيستم چيست؟
نمونه هايي از سيستم
ترکيب سيستم
فرايند تبديل (ميانداد)
برونداد (ستاده ها)
بازخور (بازداد)
محيط سيستم
سيستم هاي اصلي و فرعي
تقسيم سيستم ها به باز و بسته
خواص سيستم هاي باز
کليت و جامعيت وجودي
سلسله مراتب
طبقه بندي سلسله مراتبي بولدينگ
همبستگي بين اجزا
تناسب بين اجزا
گردش دايره وار
خاصيت توليد مثل
نظريه عمومي سيستم ها و نگرش سيستمي
تجزيه و تحليل سيستم چيست و تحليل کننده سيستم کيست ؟
تعريف تجزيه و تحليل سيستم
ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم
وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستمها
اهم  وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستم ها و روشها
فوايد تجزيه و تحليل سيستم ها
تحليل کننده سيستم کيست ؟
برخي از ويژگيهاي آناليست
مراحل تجزيه و تحليل سيستمها
شناخت مشکل و تبيين آن
لزوم به کارگيري ترکيبي از روشها
روشهاي جمع آوري اطلاعات
طبقه بندي اطلاعات
تجزيه و تحليل اطلاعات
قانون توافق مثبت
قانون توافق منفي
انواع همبستگي بين متغيرها