دانلود پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی جهت رشته علوم تربیتی در 247 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


سازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه براي تحقق هدف يا منظور مشتركي از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي به طور مستمر فعاليت مي كنند.بخش مهمي از وقت و كار مديران صرف حل مشكل و تصميم گيري مي شود .وظايف اساسي برنامه ريزي . سازماندهي . هدايت و كنترل . مستلزم تصميم گيري است برنامه ريزي عبارت است از فراگرد تعيين و تعريف اهداف سازمان و تدارك دقيق و پيشاپيش اقدامات و وسايلي كه تحقق اهداف را ميسر مي سازند . اقدامات و وسايل مورد نياز عبارتنداز پيش بيني روشها . زمان و مكان . منابع و افراد . برنامه يا طرح . حاصل نهايي فعاليت برنامه ريزي است . كه راهنماي اعمال و فعاليت اعضاي سازمان قرار مي گيرند .

 

 

 


فهرست مطالب:
ارزشها
جامعه سازماني
سازمان اجتماعي
سازمان رسمي
هنجارها
فصل دوم : تعريف سازمان  
عناصر و ويژگيهاي مشترك سازمانها
تعريف مديريت
موقعيت ملاك ها
تجزيه فراگرد مديريت
كاركردهاي مديريت
فصل سوم : تصميم گيري
فصل چهارم :تعيين اهداف و برنامه ريزي  
فصل پنجم :سازماندهي و ساختار سازمان  
فصل ششم :هدايت و رهبري
فصل هفتم :نظارت و كنترل
فصل هشتم :ارتباط
فصل نهم :مكتب ها و نظريه هاي مديريت
فصل دهم :تعريف مديريت آموزشي
فصل يازده :هدف آموزش و پرورش
فصل دوازده :ساختار و تشكيلات نظام آموزشي
فصل سيزدهم :سطوح وظايف ومسئوليت ها
فصل پانزدهم :رفتار رهبری آموزشی و ویژگیهای آن
فصل شانزدهم –نظام آموزش و پرورش در ایران
فصل هفدهم :قانون اساسی حکومت مشروطه
فصل هیجدهم  : مبانی قانون