دانلود پاورپوینت بهروری جهت رشته اقتصاد در 36 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


عوامل زیادی درتعریف ودیدگاههای مکاتب مختلف نسبت به بهره وری موثرند.از گذشته بهره وری مورد توجه صاحب نظران و محققان رشته های اقتصاد ، حسابداری روانشناسی صنعتی وسازمانی ، فیزیکدانان ، مهندسان ومدیران بوده است.درک ،دانش تجربه ، زمینه ها وشرایط محیطی موجب تعریف و تفسیرآنها از بهره وری به شیوه های مختلف شده است .در باره اینکه چگونه سازمانها ، گروهها ، انسانها و ماشینها در محیطهای مختلف کار کنند و بهره وری آنها چگونه باید سنجیده شود ، هر رشته اصول وبینش خاص خود را دارد.

 

 

 


فهرست مطالب:
مقدمه
دیدگاهها ، تعاریف ومفاهیم مرتبط با بهره وری
دیدگاهها
بهره وری؟
مركز بهره وري ژاپن
مفاهیم مرتبط با بهره وری  
عوامل اساسی بهبود بهره وری   
سطوح بهروری    
نهادهای دخیل در امر بهره وری     
ابعاد اجتماعی بهروری      
سنجش بهروری        
اهداف ومنافع سنجش بهره وری         
موانع بهبود بهروری          
بهره وری در ایران          
مطالبی چند برای گفتگو و نقد وبررسی           
نقش نهادهای موازی در کاهش بهره وری            
خصوصی سازی وبهروری             
بهروری و تولید             
تنگناهای ارتقاء بهروری در صنعت             
بعضی از سوء برداشتها در خصوص بهره وری