دانلود پاورپوینت قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جهت رشته مدیریت در 25 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 


قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يكشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـت ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ 1390/8/7 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد

 


فهرست مطالب:
دستگاهها ومديران و مسولان مكلفند
اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان
تكاليف عمومي
سامانه نظارت بر اجراي قانون ارتقاء سلامت اداري
حدنصاب مالي
دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط
فرهنگ‌سازي و ارتقا سلامت نظام اداري
كارشناسان رسمي
مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي
فعاليت اقتصادي
مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي
دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـلاعاتي