دانلود پاورپوینت تقاضای القایی جهت رشته سلامت و درمان در 18 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش 


نقش اصلی پزشک به عنوان تعیین کننده مسیر درمان که می تواند آگاهانه ( به دلیل کسب درآمد بیشتر یا ... ) و یا ناآگاهانه (به دلیل عدم علم ، تجربه و مهارت ) القای تقاضا کند بیمار می تواند به دلیل عدم آگاهی ، ارزان بودن خدمات ، تحت پوشش بیمه تکمیلی بودن ویا مبتلا بودن به بیماری های روان تنی درخواست خدمات مختلف بخش سلامت ( سرپایی ، تشخیصی ، بیمارستانی خصوصا دارو ) را بنماید ، جالب توجه اینکه تیم سلامت در کاهش میزان ابن تقاضا ار طریق افزایش سطح آگاهی نقش تعیین کننده ای دارند .
تقاضای القایی ارايه كنندگان خدمات سلامت زمانی است که آنها بر روی تقاضای بیمار برای انتخاب مراقبت های بهداشتی درمانی تاثیر بگذارند، به گونه ای که بهترین انتخاب برای درمان بیمار نباشد و موجب القا تقاضا غير ضروري به بيمار شوند


 

 


فهرست مطالب:
تعریف تقاضای القایی
شروع کننده القای تقاضا
علل زیربنایی موثر بر تقاضای القایی
علل اجتماعی موثر بر تقاضای القایی
علل ذینفعان موثر بر تقاضای القایی
علل ساختاری سازمانی موثر بر تقاضای القایی
علل مربوط به دریافت کنندگان خدمات سلامت موثر بر تقاضای القایی
شیوه های تقاضای القایی
چالش های تقاضای القایی در خدمات سلامت برای بیمار
چالش های تقاضای القایی در خدمات سلامت برای سیستم سلامت
چالش های تقاضای القایی در خدمات سلامت برای سازمان های بیمه
راهکارهای ساختاری کنترل تقاضای القایی
راهکارهای اقتصادی کنترل تقاضای القایی
راهکارهایی در سطح عمل( مرتبط با ) پزشکان برای کنترل تقاضای القایی
راهکارهای سازمان های بیمه گر برای کنترل تقاضای القایی